Fakturačné údaje
Bilbo s.r.o.
Sládkovičova 1306/2
Liptovský Mikuláš
031 01 Slovensko
IBAN: SK1211000000002627714671
SWIFT: TATRSKBX

IČO: 36402290
DIČ: 2020127703
Výdajné miesto Česká republika
Bilbo CZ s.r.o.
Čs. Brigády 122
Bystřice pod Hostýnem
768 61 Česká republika
ČÚ: 107-2808610257/0100
Tel: + 420 602 485 035
E-mail: bilbocz@bilboo.net
Výdajné miesto Slovenská republika
Bilbo s.r.o.
ul. 1. Mája 4313
Liptovský Mikuláš
031 01 Slovensko
ČÚ: 2627714671/1100
Tel: +421948524008
E-mail: info@bilboo.net