Reklamácie

Reklamačný poriadok

Postup pri uplatnení reklamácie:
1) pošlite prosím email s predmetom “REKLAMÁCIA” na adresu reklamacie@bilboo.net. V textu e-mailu popíšte závadu, napíšte typ a model produktu, doklad o zakúpení a číslo objednávky.
2) oznámime Vám ďalší postup.

Dôležité informácie:
  • záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov
  • zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať, v prípade poškodenia, tovar reklamovať neodkladne, najneskôr do 24hodín.
  • zákazník je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho kompletnosť.
  • záruka sa nevzťahuje na opotrebenie produktu, alebo aj jeho časti
  • záručná doba začína prevzatím tovaru kupujúcim
  • pokiaľ dôjde k zámene reklamovaného tovaru za iný kus, záručná doba začína plynúť dňom tejto výmeny a prevzatia tohto nového produktu
  • kupujúci nesmie ďalej používať reklamovaný tovar